ZWROTY

Zwroty nie dotyczą odcinanych tkanin oraz produktów wykonywanych na zamówienie.

Zasady 10 dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy
Jeżeli uznasz, że z jakiegokolwiek powodu otrzymany towar nie spełnia Twoich oczekiwań, a nie został wykorzystany, napisz o tym do nas silk.center.only.silk@gmail.com

W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru poprzez wydanie go kurierowi wysłanemu przez Sklep i w podanym przez Sklep terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w który, odstąpił od umowy,  Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.

REKLAMACJE

Wymiana towaru może być dokonana tylko wtedy, gdy towar nie był używany, nie został pokrojony, zniszczony lub uszkodzony. Informujemy, że kolory tkanin na zdjęciach mogą delikatnie odbiegać od rzeczywistych i nie stanowi to podstawy do reklamacji.
Jeśli odsyłany towar zostanie niedbale odesłany i ulegnie zniszczeniu zastrzegamy sobie prawo do nie przyjęcia zwrotu. Towar odsyłacie państwo na swój koszt.
Jeśli się zdarzy, że wykryjecie Państwo w nim jakieś wady techniczne, wadliwy towar prosimy odesłać z powrotem jak najszybciej na nasz adres zwykłą pocztą. Należy dołączyć otrzymany wraz z przesyłką dowód sprzedaży z zaznaczeniem wady. Produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy. Jeśli będzie to już niemożliwe ( na przykład z powodu wyczerpania danego asortymentu), zaoferujemy Państwu do wyboru inne, dostępne w naszym sklepie produkty.
Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności doręczyciela.
Koszty przesyłek wynikłych z błędnej realizacji zamówienia przez sklep internetowy pokrywa sprzedawca.

Po otrzymaniu towaru od Ciebie zwrócimy Ci jego uzgodnioną wartość na wskazane konto lub przekazem pocztowym na Twój adres w ciągu 14 dni. Zwrócony towar nie może nosić śladów użytkowania oraz musi być oryginalnie opakowany. Zwrot pieniędzy dotyczy wartości towaru - nie obejmuje kosztów przesyłek.

Załączniki do Regulaminu

A. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY – POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy.

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy (poza towarami przygotowanymi na zlecenie klienta) w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

  • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru;
  • w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniego z towarów;
  • w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części;
  • w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszegoj z rzeczy towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszegoj z towarówrzeczy..

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować osobę odpowiedzialną za wykonanie czynności odstąpienia od umowy W CENTRUM JEDWABIU działającą w ramach StartUp-u Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. (Informujemy, iż oświadczenie może zostać przesłane na przykład pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Skutki odstąpienia od umowy

Proszę odesłać lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 

B. FORMULARZ ODSTAPIENIA OD UMOWY

 

Adresat:
Startup Centrum Jedwabiu
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa

e-mail: silk.center.only.silk@gmail.com
telefon: +48 579 079 881

Ja/My(*) ...............
niniejszym informuje/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*)
Data odbioru(*) .............
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)............
Adres konsumenta(-ów) ...........

 

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data ............

 

(*) Niepotrzebne skreślić.


Informujemy, iż formularz ten należy wypełnić́ i odesłać́ tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

ŻYCZYMY UDANYCH ZAKUPÓW!