Formy płatności

  • Płatność on-line przelewem z dowolnego banku, bądź blikiem wykonuje się za pośrednictwem Autopay S.A.

  • Brak możliwości płatności gotówkowych lub za pobraniem

    Płatności za pobraniem byłyby możliwe tylko dla wyrobów produkowanych seryjnie