Twój koszyk

0,00 zł

produktów: 0

Zwroty

Zasady 10 dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy
Jeżeli uznasz, że z jakiegokolwiek powodu otrzymany towar nie spełnia Twoich oczekiwań, a nie został wykorzystany, napisz o tym do nas silk.center.only.silk@gmail.com

W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru poprzez wydanie go kurierowi wysłanemu przez Sklep i w podanym przez Sklep terminie ,jednak nie później niż 14 dni od dnia, w który, odstąpił od umowy,  Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.

Zwroty nie dotyczą odcinanych tkanin oraz produktów wykonywanych na zamówienie.

Reklamacje

Wymiana towaru może być dokonana tylko wtedy, gdy towar nie był używany, nie został pokrojony, zniszczony lub uszkodzony. Informujemy, że kolory tkanin na zdjęciach mogą delikatnie odbiegać od rzeczywistych i nie stanowi to podstawy do reklamacji.
Jeśli odsyłany towar zostanie niedbale odesłany i ulegnie zniszczeniu zastrzegamy sobie prawo do nie przyjęcia zwrotu. Towar odsyłacie państwo na swój koszt.
Jeśli się zdarzy, że wykryjecie Państwo w nim jakieś wady techniczne, wadliwy towar prosimy odesłać z powrotem jak najszybciej na nasz adres zwykłą pocztą. Należy dołączyć otrzymany wraz z przesyłką dowód sprzedaży z zaznaczeniem wady. Produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy. Jeśli będzie to już niemożliwe ( na przykład z powodu wyczerpania danego asortymentu), zaoferujemy Państwu do wyboru inne, dostępne w naszym sklepie produkty.
Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności doręczyciela.
Koszty przesyłek wynikłych z błędnej realizacji zamówienia przez sklep internetowy pokrywa sprzedawca.

Po otrzymaniu towaru od Ciebie zwrócimy Ci jego uzgodnioną wartość na wskazane konto lub przekazem pocztowym na Twój adres w ciągu 14 dni. Zwrócony towar nie może nosić śladów użytkowania oraz musi być oryginalnie opakowany. Zwrot pieniędzy dotyczy wartości towaru - nie obejmuje kosztów przesyłek.

Załączniki do Regulaminu

A. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY – POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy.

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy (poza towarami przygotowanymi na zlecenie klienta) w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

  • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru;
  • w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniego z towarów;
  • w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części;
  • w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszegoj z rzeczy towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszegoj z towarówrzeczy..

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować osobę odpowiedzialną za wykonanie czynności odstąpienia od umowy W CENTRUM JEDWABIU działającą w ramach StartUp-u Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. (Informujemy, iż oświadczenie może zostać przesłane na przykład pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Skutki odstąpienia od umowy

Proszę odesłać lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 

B. FORMULARZ ODSTAPIENIA OD UMOWY

 

Adresat:
Startup Centrum Jedwabiu
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa

e-mail: silk.center.only.silk@gmail.com
telefon: +48 579 079 881

Ja/My(*) ...............
niniejszym informuje/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*)
Data odbioru(*) .............
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)............
Adres konsumenta(-ów) ...........

 

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data ............

 

(*) Niepotrzebne skreślić.


Informujemy, iż formularz ten należy wypełnić́ i odesłać́ tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.